Motiverende interventie

Een interventie is niets anders dan krachtig, helder en liefdevol ingrijpen in het leven van de verslaafde en zijn probleem. Het doel is om de hoofdpersoon ervan te overtuigen dat het accepteren van hulp noodzakelijk is.

Waarom een motiverend interventie traject?

Zoals jullie weten benader ik verslaving als familie-ziekte waarbij iedereen in meer of mindere mate ‘ziek’ is geworden en gegijzeld zit in het web van ‘de verslaafde’. Familie en vrienden herkennen en onderkennen het probleem vaak veel eerder en hebben daar ‘last’ van. Als zij er iets van zeggen, wordt ‘de bal’ veelal hard teruggekaatst. Een van de kenmerken van iemand met verslavingsproblematiek is ontkenning. Het kan jaren duren voordat de verslaafde zelf erkent dat hij of zij een probleem heeft en om hulp vraagt.

Het doel van het motiverende interventie traject is dan ook tweeledig;

1. Hopelijk ‘de verslaafde’ in een gepaste behandeling krijgen.
2. Jullie begeleiden in het ‘ont-gijzelen’.

Iedereen krijgt met de juiste tools de kans om terug te keren naar gezonde patronen en autonomie, jullie, zo ook de verslaafde als hij/zij de juiste keuzes maakt. Het is een paralelproces. Omdat het altijd gaat om hardnekkige patronen vraagt het lef en de bereidheid om ‘aan de bak’ te gaan’. Het is een proces van verandering wat tijd vergt maar wat noodzakelijk is.

Het traject zal zo’n 20 uur behelzen en bestaat uit 6 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden bij jullie thuis plaats en duren +/- 2.5 uur per sessie. Lopende het proces wordt duidelijk wie wat nodig heeft en hoe de sessies zich organisch zullen verdelen op basis van hulpvragen en issues.

Ik werk eerst 2 sessies met jullie. Deze sessies dienen als doel om jullie te leren kennen en de issues en ‘ziekelijke patronen’ die zijn ontstaan te zien en bespreekbaar te maken. Daarnaast wil ik de verslaafde via jullie leren kennen om een verslavingsgeschiedenis op te kunnen maken. Veelal is de derde sessie het motiverende interventie gesprek met in dit geval jullie en de verslaafde.

De overige sessies worden ingezet voor inzichten, bewustwording van de ontstane patronen, psycho-educatie – wat is verslaving, hoe werkt het – ondersteuning – ook telefonisch – en behandeling. Nogmaals, dit zal in wisselende samenstelling kunnen zijn al naar gelang behoefte en/of noodzaak.

Voor verslaafden die in hun verslavingsontwikkeling nog sterk in ontkenning zijn en niet openstaan voor het zoeken naar hulp, is een motiverende interventie een buitengewoon krachtig middel.